ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

สรุปข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 59

  • ครุภัณฑ์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
  • ครุภัณฑ์ประเภททรัพย์สิน