English Camp

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เปิดโครงการอบรม English Camp ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญเข้าร่วมกิจกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก