ต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศแม๊กซิโก

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และคณะครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ Mr.Abel De Leon Rodriguez
โครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศแม๊กซิโก ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก