พิษณุโลกเกมส์

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 18.20 น.ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้เกียรติเปิดงานการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 12″พิษณุโลกเกมส์”โดยมีดร.จีระพงษ์ หอมสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับบชาติ ปี 2560 กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้
และมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาทั่วทุกภาค คณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
นักกีฬาอาชีวศึกษาทั่วทุกภาคเข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก(ขอขอบพระคุณ)ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน