มอบรางวัลและเกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์คนใหม่่

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงาน
และความร่วมมือ มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนใหม่่
ระดับสถานศึกษา ในงาน”สุดยอดนวตกรรม” ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก