“ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติภัยทางถนน”

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา08.30 น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน-นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ”ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติภัยทางถนน” โดยมีนักเรียน–นักศึกษา
แผนกช่างชชยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องโสต อาคาร 4 ชั้น 2
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก