ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานในระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีคณะครู คณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การเข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก