ตรวจเยี่ยม

วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น.พลโทโกศล ปทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การเปิดจุดบริการศูนย์อาชีวะอาสา ให้บริการระหว่างวันที่
28 ธันวาคม 60ถึง 3 มกราคม 61โดยมีนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
คณะครู นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกให้การต้อนรับณ ศูนย์อาหารสี่ทิศ ถนนพล-เด่นชัย
ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก