ประชุมฝ่ายบริหารฯ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรเพื่อจัดเตรียมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องประชุม 1
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก