ประชุมเตรียม”วันเด็กแห่งชาติ”ประจำปี2561

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน-นักศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม”วันเด็กแห่งชาติ”ประจำปี 2561
โดยมีหัวหน้าแผนกทุกแผนกช่าง และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก