Date
11 มกราคม 2018

อบรมภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 14.00น.นางกัลยา สุดแดน หัวหนแผนกวิชาสามัญ ประธานเปิด
โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มก่อนจบการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษาระดับปวช.3และปวส.2
 ...  Read more