ตลาดนัดบ่มเพราะ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา ประธานเปิดโครงการตลาดนัดบ่มเพราะเพื่อสนับสนุนการหารายได้ให้กับนักเรียน-นักศึกษา
ระหว่างเรียน โดยมีครูชนะจิต คำแผง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตภัณฑ์การค้าและประกอบธุระกิจ กล่าวรายงาน
ณ อาคาร 4 ชั้น ล่าง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก