งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ


โลโก้งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ครั้งที่ 8
คำขวัญงานชุมนุมลูกเสือ”ลูกเสือวิสามัญภาคเหนือร่วมใจ สู่ไทยแลนด์ 4.0 เคารพเทิดทูน ชาติ ศาสนา องค์ราชัน”