ประชุมจัดทำแผนและงบประมาณ ระดับปริญญาตรี 2561

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา15.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผน
และงบประมาณ การจัดการเรียน-การสอนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก