Date
8 มีนาคม 2018

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ...  Read more

งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ครั้งที่ 8

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 17.00น.นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ...  Read more