งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ครั้งที่ 8

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 17.00น.นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้เกียรติเป็นประธานเปืดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ภาคเหนือ ครั้งที่ 8
โดยมีนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาภาคเหนือ กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์