ประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา/2561

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกและนายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เข้าประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ 2561ในเขตตรวจราชการที่ 17 โดยมี ดร.พิธาน พื้นทองผู้ตรวจราชการ
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก