รายงานตัวนักศึกษาระดับ ปวส./2561

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.30น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร ครู คณะกรรมการรับรายงานตัว-มอบตัว
และกล่าวต้อนรับ นักเรียนระดับ ปวส.ทุกแผนกช่างที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปวส.ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก