รายงานตัว-นักเรียนระดับ ปวช./2561

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.30น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร ครู คณะกรรมการรับรายงานตัว-มอบตัว
และกล่าวต้อนรับ นักเรียนระดับ ปวช.ทุกแผนกช่างที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปวช.ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก