ประชุมปิดภาคเรียน2/2560

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร เปิดประชุมปิดภาคเรียนที่2/2560โดยมีคณะครู-อาจารย์เจ้าหน้าที่ นักการ
เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร 4  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก