มอบตัว-รายงานตัว

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกและนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาและผู้ปกครอง รับมอบตัว-
รายงานตัวกรณีพิเศษณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก