Date
3 เมษายน 2018

สรงน้ำพระ/รดน้ำดำหัวคณะครูไฟฟ้ากำลัง

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00น.นายฉัตรณรงค์ บุญสวน หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
พร้อมด้วยคณะครู-อาจารย์นักเรียน-นักศึกษา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป-พระวิษณุกรรม- ...  Read more