ตรวจเยี่ยมความพร้อม

นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความพร้อมการปฏิบัติ
“โครงการ PTT Engine Tune Up”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ บริษัท ปตท.ดำเนินการที่ปั้ม ปตท.บ.ศรีสุธาออยส์ สี่แยกวัดสกัดน้ำมัน
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2561 รับผิดชอบโดย:วิทยาลัยเทคนิคสองแคว