ศูนย์บริการอาชีวะอาสา

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหน่วยงานท้องถิ่น ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 17 เมษายน 2561 ณ สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1