ประชุมภาคี 4 ฝ่าย

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00นนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกประธานการประชุมภาคี 4 ฝ่าย
ประจำภาคเรียนที่1/2561 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก