เปิดศูนย์อาชีวะอาสา

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00น.นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมีนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์
นักเรียน-นักศึกษา ร่วมในพิธีเปิด ณ สถานีบริการน้ำมัน บริษัทศรีสุธาออยล์ จำกัด
(ปั้ม ปตท.สี่แยกวัดสะกัดน้ำมัน)รับผิดชอบโดย:วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
และวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก