Month
พฤษภาคม 2018

โครงการอบรมสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.00น.นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยธนกิจ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน-นักศึกษาประธานเปิดโครงการ”อนุรักษ์พันธ์ไม้พื้นเมือง ...  Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา09.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
 ...  Read more