ปฐมนิเทศ-ปวช.1/2561

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา ภู่สมบัติขจร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมฝึกระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม นักเรียนใหม่ ปวช.1/2561 รุ่นที่ 1
วันที่ 7-9พฤษภาคม 2561แผนกช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างซ่อมบำรุง
และช่างสำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอากาศโยธิน กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก