Date
13 พฤษภาคม 2018

พิธีปิดการปฐมนิเทศ ปวช.1

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานปิดการเข้าค่าย-ปรับสภาพ
 ...  Read more