วันเปิดภาคเรียนที่1/2561

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.40น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับ
นักเรียน-นักศึกษาในวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่1/2561 ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก