เปิด Fix it center thailand 4.0 

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
เวลา 10.00นนายเกียงวิทย์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลกให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับุคณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center thailand 4.0)
โดยมีนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กล่าวรายงาน และมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ชมสิ่งประดิษฐ์ของแต่ละสถานศึกษาและฝึกวิชาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก