Date
8 มิถุนายน 2018

ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561เวลา15.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนชื่อ Abel ...  Read more

ลงพื้นที่ติดตามการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561เวลา 09.00น.
(รศ.นพ.โสภณ นราธร)พร้อมคณะทำงาน
ลงพื้นที่ติดตามการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
 ...  Read more