ลงพื้นที่ติดตามการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561เวลา 09.00น.
(รศ.นพ.โสภณ นราธร)พร้อมคณะทำงาน
ลงพื้นที่ติดตามการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
LAN(Local Area Network)ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา โดยมีนายบุญลือ อยู่คง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือและคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
พร้อมนักศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก