ประชุุมกรรมการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561เวลา 10.00น.
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
ประธานการประชุุมคณะกรรมการการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก