ประชุมหัวหน้าแผนก

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา10.00น
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ประธานการประชุมหัวหน้าแผนกทุกแผนกช่างและคณะครูผู้รับผิดชอบนักศึกษาฝึกงาน
และฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก