ถวายพระพร

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน256 นายเจด็จ สนองคุณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดพิษณุโลก