มอบทุนการศึกษา

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และนายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำนักเรียน-นักศึกษา
รับมอบทุนการศึกษาจากพระอุดมศักดิ์ วัดท่าโรงตะวันออก จ.พิษณุโลก
ณ ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก