อาชีวะโชว์พราว

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา เปิดงานโครงการอาชีวะโชว์พราว 4.0 
โดยมีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมงานพร้อมเพรียงกัน ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก