ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  เปิดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
และชุมชนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา โดยมีคณะครู นักเรียน-นักศึกษา
เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง สมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก