คอนเสิร์ตพีสะเดิดต่อต้านยาเสพติด

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการคอนเสิร์ต
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข ต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กล่าวรายงาน และมีนักเรียน-นักศึกษา ทุกแผนกช่าง ทุกชั้นปี
ให้ความร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก