โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู-อาจารย์ Thailand 4.0 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ให้มีสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0
(ภายใต้โครงการ TF-ITEES TVET Multi-Discipline Specialist Program)
จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกโดยมีหัวหน้าแผนก-หัวหน้างาน-ครู-อาจารย์เข้าร่วมโครงการ
ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก