รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายสุวัฒน์ชัยศรีสุพัฒนะกุล     ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำครู-อาจารย์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก