Month
สิงหาคม 2018

อบรมการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30น.
นายสงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถานอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน  ...  Read more