Month
สิงหาคม 2018

อบรมการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30น.
นายสงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถานอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน  ...  Read more

โครงการอนุรักษ์พันธ์ไม้พื้นเมือง สู่วิทยาลัยฯสีเขียว

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา13.00น.
คุณครูกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยธนกิจ หัวหน้างานกิจการนักเรียน-นักศึกษา
 ...  Read more