มอบเหรียญ”หลง หลิน เกมส์”

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
มอบเหรียญและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ
เข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ครั้งที่ 13 “หลง หลิน เกมส์”
ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก