Date
7 สิงหาคม 2018

พิจารณาครูผู้สอนดีเด่น

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 นายทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ...  Read more