พิจารณาครูผู้สอนดีเด่น

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 นายทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ณ ห้องประชุมประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก