Date
8 สิงหาคม 2018

มอบรางวัลการแข่งขันทักษะ/2561

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561เวลา 07.40น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
มอบรางวัลแก่นร./นศ.ที่ชนะระดับสถานศึกษาด้าน…มารยาทไทย.. ...  Read more

ตรวจประเมินศูนย์(Fix it center)

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา17.00น.นายปรีชา การัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ประธาน พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix ...  Read more