ตรวจประเมินศูนย์(Fix it center)

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา17.00น.นายปรีชา การัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ประธาน พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center)
โดยมี นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายพิเชษฐ์ พุฒซ้อน
หัวหน้างานโครงการพิเศษ คณะครู นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center)แบบถาวรประจำจังหวัด
ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก