มอบรางวัลการแข่งขันทักษะ/2561

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561เวลา 07.40น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
มอบรางวัลแก่นร./นศ.ที่ชนะระดับสถานศึกษาด้าน…มารยาทไทย..ตอบปัญหาวิชาการ
และทักษะภาษาไทยในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษาประจำปี 2561
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก