ประกวดการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00น.แผนกวิชาสามัญ-วิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการประกวด
ในที่สาธารณะและการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ(Public Speaking and DemonstrationContest)
Held On 9th August 2018โดยมีนักเรียน-นักศึกษา ทั้งระดับ ปวช.
และปวส.สนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ชั้น1 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก